https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

http://bt5rob.fmzddz.com

http://lewzia.gerocris.com

http://ifx1ro.raczpain.com

http://dl1u5x.toteach.cn

http://vtlczr.kmjt01.com

http://rkcigx.lnnpc.com

http://kwe605.obesipatia.com

http://vo6wz0.cpalginet.com

http://kxu5i5.jsrszm.com

http://lu50jw.hhwan.net

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网财经频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 财经频道 >> 财经要闻

新款苹果遇冷了吗?新iPhone二手平台跌破发行价

2018-10-23 10:19  来源:新华网  
作者:
分享到:
分享到:
分享到:
分享到:
  仿盛大传奇合击 报道称,她知道自己中头奖后非常震惊,喜极而泣,甚至开心到无法入睡。

   好不容易拼手速抢到的全新苹果手机,还没到货却发现第三方渠道已经开始降价。这种尴尬正在“果粉”面前上演。北京晨报记者发现,在转转等二手电商网站上,最新版的苹果手机成为热词。除了512G版本的iPhone XS和iPhone XS Max价格坚挺,64GB和256GB的版本已经跌破发行价,在一些C2C交易中跌价幅度在500元左右。

   二手网站新款iPhone降价卖

   每年的苹果新机预售都是果粉期待的大事,不少果粉为了尽快尝鲜,甚至不惜从第三方渠道高价购买,这种行为也刺激了“黄牛”蠢蠢欲动。但今年,抢时间差贩卖苹果手机可得看准版本。北京晨报记者发现,许多二手交易平台上已经出现了iPhone新机的身影,小容量版本的机型价格不升反降。

   以转转二手平台为例,iPhone正式发售前,便有人发布加价200元到300元不等的新机预约名额。然而,新版iPhone开放预约后,价格却出现了分化。512G版本的iPhone XS和iPhone XS Max依然走俏,普遍加价1000元左右转卖,但这两款机型的64GB和256GB版本却已经跌破发行价。转转平台数据显示,上述两款新机C2C交易中跌价500元左右转卖。

   刚拿到就后悔的用户也不少。北京晨报记者在二手交易网站上发现,有用户愿意降价800元出手256GB的iPhone XS Max。“到手时间不到24小时,发票盒子齐全。性格耿直直接自砍800。”这条信息发布仅10分钟,便吸引了不少网友留言询问。

   新款苹果遇冷了吗?

   不只是二手交易平台,在京东、苹果天猫旗舰店等第三方渠道,新款苹果手机价格也有优惠。官网上价格为9599元的iPhone XS Max 64G版本,在京东上2人拼价为9475元。

   为何今年的苹果新品手机没那么“招人待见”了?或许跟越来越激烈的市场竞争相关。今年秋天,手机市场新品迭出。国产品牌上,前有小米推出回归初心版1399元起的小米8青春版,6.26英寸超大屏搭配渐变色的外观,后有魅族16X打造最便宜屏幕指纹手机。另一方面,苹果的新款机型也被质疑创新度不够。虽然苹果新推出的3款产品iPhone XS、iPhone XS Max,以及“平民版”iPhone XR采用了苹果最新的A12仿生芯片,并且为了迎合中国受众创新性地支持了双卡双待,但在其他方面创新性并不高,屏幕依然使用去年同款OLED,双摄像头硬件参数也别无二致,价格却是“史上最贵”。

责任编辑:侯皓乔
*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权 益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。

东北新闻网
微信 订阅号

东北新闻网
手 机版

东北新闻网
法人微 博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

我要留言

昵称:       

更多>>生活消费

网红产品:靠流量还是靠质量?

西安的摔碗酒、郑州的答案奶茶……借助移动互联网短视频的东风,近期,全国各地涌现出一批网红产品。不过,笔者近日采访发现,因>[详细]

充电器混用伤手机?言过其实

生活中,手机充电器混用的情况人们似乎已经司空见惯。然而,网上有种说法很流行,“iPad与iPhone的充电器是不能混用的”,理由是>[详细]

威马电动车自燃真相成谜 工信部

>[详细]

旅客投诉搭乘国航遭不公待遇 各

>[详细]

辨清非法集资“新套路”

近年来,打着“金融创新”旗号实施的非法集资类案件呈现集中多发态势,侦办过程中往往存在着案件定性难、调查取证难、追赃难、涉>[详细]

本站违法和不良信息举报电话:024-31885632|邮箱:中国互联网举报中心

关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们

东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。

增值电信业务经营许可证 辽B1.B2-20150111 互联网新闻信息服务许可证 21120170001

  沈阳网络警察
  辽公网安备21010202000026号 沈网警备案20040314号 用户可信赖无线产品 辽宁网警
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
青墩 石牯塘镇 韩家小庄 新野 乐从
湛江镇 坎市镇 浙江秀城区余新镇 鹿固乡 敖汉旗
早点加盟多少钱 动漫加盟 动漫加盟 湖南特色早点加盟 加盟早点车
饮料店加盟 早餐粥车加盟 早点加盟好项目 早餐类加盟 河南早餐加盟
动漫加盟 特色早餐店加盟 早餐店 加盟 广式早餐加盟 早点加盟车
首钢早餐加盟 娘家早餐加盟 天津早点小吃培训加盟 早龙早餐加盟 早点粥加盟