https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

http://74wk1y.jyzpsh.com

http://2rbnfr.nikandgo.com

http://7wjnlx.tanstmail.com

http://4e3hdn.cnhuajiao.com

http://7r72s3.guyo3d.com

http://zvjvs9.zjgdmd.com

http://7ti22f.tyylkj.com

http://mkub2g.huahuotang.com

http://rpxw2x.kmjt01.com

http://x0sczn.cherrychao.com

首页 > 新闻中心 > 忠县 > 社会 > 正文

品牌第一,利润第二

——重庆鸿沃生态农业开发有限公司的发展策略

仿盛大传奇合击 傅小强称,中国与印度的竞争与合作是同时存在的,中印两国对危机的整体把控应该说是国际的成功范例。

p1_s

公司技术负责人介绍云平台情况。

不追求利润,而是致力于公司品牌的打造。近日,记者走进位于金鸡镇傅坝村五组的重庆鸿沃生态农业开发有限公司,揭秘公司的发展策略。

果园强调生态优先

当天,在公司的柑橘园里,20多名工人正在除草。生产负责人张圣介绍:“我们追求原生态,不打药不施化肥。”

重庆鸿沃生态农业开发有限公司是金鸡镇政府2013年招商引资的企业,在傅坝村拥有1000亩柑橘果园,其中纽荷尔脐橙300亩,沃柑700亩。

张圣说,为了保证柑橘品质,柑橘园内的除草工作都由人工完成;天牛等天敌采用人工捕捉,红蜘蛛等害虫采用粘虫板诱捕;肥料则施用农家肥或者复合肥,防止地块板结。同时,柑橘不使用催熟手段,不使用甜蜜素。

柑橘树生长情况全程直播

“我们的高清摄像头既可以观察整个果园情况,还可以观察每一棵树的水肥病虫害情况。”张圣带领记者前往公司的网络管理室,一台大的服务器放置在墙的一角,墙壁上的显示屏可以监视果园各个角落的情况。

张圣说,公司在300亩脐橙种植园内安装了16个高清摄像头,他可以在室内检查柑橘树的生长情况。

去年,公司推出柑橘树认养活动,市民可以认养柑橘树,利用柑橘直播云平台,通过电脑或手机终端查看果树的生长情况。同时,监督柑橘树除草、施肥、杀虫等一系列管理流程,实现消费者对柑橘生长的全程跟踪,让消费者能放心的购买柑橘。

贴心服务助力品牌打造

虽然公司的柑橘园在金鸡镇,但周围的村民却难以买到果园的柑橘。

鸿沃生态农业的柑橘基本上实行网络销售,柑橘供不应求,远销陕西、四川、北京等地。

“购买我们公司产品的回头率特别高,因为我们有法宝。”张圣说着,从抽屉里拿出一个袋子。

这个袋子其实就是一个专门印制的纸质垃圾袋,上面印着广告语,里面装着宣传单(柑橘的生长特色及种植方法)、湿巾纸、纸巾、开果器。

张圣介绍,公司对柑橘销售进行了深入调查研究,发现消费者拿到柑橘后有3个方面的困扰:一是难以削皮,二是吃完柑橘后不方便洗手,三四果皮不好处理。为此,公司进行人性化设计,在每个柑橘箱里放入赠品,可以让每个消费者无论何时、何地都能方便地享受他们的产品。

人性化的设计,周到的服务让公司的柑橘快速打开销路。今年春节,脐橙柑橘园的10万公斤果实全部被陕西、北京等地的客户抢购。

“事实上,我们公司目前还没赚钱,但我们更注重品牌建设。品牌做起来,不愁没利润,这样做市场会更大。”张圣说。

本报记者 杨忠明

专栏作者
  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
相关阅读
责任编辑:刘学科

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

下水腰村 亚里麻 明家乡 陈家木桥 四运司
广隆 巫峡镇 花牌楼 血继限界 景坑
全球加盟网 安徽早点加盟 春光早点加盟 雄州早餐加盟电话 加盟早点店
快餐早点加盟 小吃早点加盟 早餐加盟网 早点加盟品牌 流动早餐加盟
早餐加盟好项目 包子早点加盟 早点加盟店有哪些l 北京早餐加盟 早餐粥加盟
中式早餐加盟 必胜客加盟费及加盟条件 江苏早点加盟 特色早点小吃加盟 早餐包子加盟