https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

http://k1wj36.2688touzi.com

http://hpdmom.mirgene.com

http://033ivo.dnfsfkfw.com

http://ow14z6.cnhuajiao.com

http://sfiyc0.tongweiedu.com

http://k5ce0b.jzytour.com

http://m5vc8v.ryujry.com

http://w84fxa.lnnpc.com

http://f8j5sq.auctocon.com

http://mjbrel.crc2102.com

人民网个人信息保护政策

为切实保护人民网用户隐私权,优化用户体验,人民网根据现行法规及政策,制定本《个人信息保护政策》。本《个人信息保护政策》将详细说明人民网在获取、管理及保护用户个人信息方面的政策及措施。本《个人信息保护政策》适用于人民网向你提供的所有服务,无论你是通过计算机设备、移动终端或其他设备获得的人民网服务。

本个人信息保护政策是你使用人民网服务及各项功能的基础性法律文件,我们希望你在使用人民网服务前仔细阅读并明确你已经充分理解、接受本政策的内容,希望你可以根据自己的理解做出合适的选择。在我们更新本个人信息保护政策后,你继续使用我们的产品与/或服务,即意味着你同意本个人信息保护政策(含更新版本)内容,并且同意我们按照本个人信息保护政策收集、使用、保存和共享你的相关信息。

本个人信息保护政策涉及的个人信息包括:基本信息(包括个人姓名、生日、性别、住址、个人电话号码、电子邮箱);个人位置信息;网络身份标识信息(包括系统账号、IP地址、邮箱地址及与前述有关的密码、密保);个人上网记录(包括搜索记录、使用记录、点击记录);个人常用设备信息(包括硬件型号、设备MAC地址、操作系统类型);


一、个人信息的收集

你已知悉且同意,在你注册人民网账号或使用人民网提供的服务时,人民网将记录你提供的相关个人信息,如:密码、手机号码等,上述个人信息是你获得人民网提供服务的基础。同时,基于优化用户体验之目的,人民网会获取与提升人民网服务有关的其他信息,例如当你访问人民网时,我们可能会收集哪些服务的受欢迎程度、浏览器软件信息等以便优化我们的服务。

在你使用人民网前,我们会引导你阅读本协议,并在你接受本协议的基础上,获得你的相关个人信息。如果你不同意提供个人信息,你将无法使用人民网的全部或部分功能和服务。

人民网仅会在出现下列情况时收集你的个人信息:

在你注册人民网账号时,我们至少会收集你的账户昵称、性别、密码、密码保护选项、电子邮箱、手机号码等信息。若你以其他方式关联登陆人民网,我们会向关联第三方请求你的个人信息,对于我们要求但第三方无法提供的个人信息,我们仍可以要求你提供。如果你拒绝提供这些信息,将影响你使用人民网或人民网的相关功能。在您注册使用人民网时,我们会对你进行实名验证,如果你拒绝提供有关信息,人民网将拒绝向你提供服务。

在你使用人民网提供的搜索服务时,我们会收集你的查询关键字信息、设备信息等,为了提供高效的搜索服务,这些信息有部分会暂时存储在你的本地存储设备之中。在此,你需要注意的是,你的关键词信息无法单独识别你的个人身份,其不属于你的个人信息,因此我们有权以其他的目的对其进行使用;只有当你的搜索关键词信息与你的其他信息互有联系并可以识别你的个人身份时,则在结合使用期间,我们会将你的搜索关键词信息作为你的个人信息,与你的搜索历史记录一同按照本个人信息保护政策对其进行处理与保护。

在你使用人民网提供的身份认证服务时,我们会收集你的姓名、身份证号、职业、有关身份证明等信息,人民网对你的这些隐私信息会加以最大程度的保护,如果你不提供这些信息,我们将无法提供相关服务。

当你参加人民网的有关营销活动时,我们会收集你的姓名、学校名称、通讯地址、联系方式、银行账号等信息。这些信息是你收到转账或礼品的基础,如果你拒绝提供这些信息,我们将无法向你转账或发放礼品。

当涉及国家安全与利益、社会公共利益、与犯罪侦查有关的相关活动、你或他人生命财产安全但在特殊情况下无法获得你的及时授权、能够从其他合法公开的渠道、法律法规规定的其他情形下,人民网可能在不经过你的同意或授权的前提下,收集你的个人信息。

另,如在上述场景之外获得你的个人信息,将重新征得你的明示同意,并在获得你明示同意前向你充分说明应用场景与获取你相关信息的内容与范围。


二、对Cookie及web beacon的使用

Cookie可以帮助网站辨认注册用户,计算用户数量,通常被各网站用来判定完成注册的用户是否已经实现登录。人民网承诺,对cookie信息的研究仅用于提升服务/产品质量及优化用户体验之目的。同时,如不希望个人信息保留在cookie中,你可以对浏览器进行配置:选择"拒绝cookie"或"当网站发送cookie时通知你",你知道,鉴于人民网的服务是通过支持cookie来是实现的,完成关闭cookie的操作后,可能影响到你访问人民网或不能充分取得人民网的服务。你不禁用cookie时,可能会得到提示,是否在下一次进入此网站时保留用户信息以便简化登录手续(如一键登录)。

人民网使用web beacon的方法和目的与cookie是相同的。


三、个人信息的保护和安全措施

1、人民网将尽一切合理努力保护其获得的用户个人信息,并由专门的数据安全部门对个人信息进行保护。为防止用户个人信息在意外的、未经授权的情况下被非法访问、复制、修改、传送、遗失、破坏、处理或使用,人民网已经并将继续采取以下措施保护你的个人信息:

1)通过采取加密技术对用户个人信息进行加密保存,并通过隔离技术进行隔离。

2)在个人信息使用时,例如个人信息展示、个人信息关联计算,我们会采用包括内容替换、加密脱敏等多种数据脱敏技术增强个人信息在使用中安全性。

3)设立严格的数据使用和访问制度,采用严格的数据访问权限控制和多重身份认证技术保护个人信息,避免数据被违规使用。

2、保护个人信息采取的其他安全措施

1)通过建立数据分类分级制度、数据安全管理规范、数据安全开发规范来管理规范个人信息的存储和使用。

2)建立数据安全专项部门,负责安全应急响应组织来推进和保障个人信息安全。

3、个人信息安全事件的通知

1)如发生个人信息引发的安全事件,人民网将第一事件向相应主管机关报备,并即时进行问题排查,开展应急措施。

2)通过与全量用户发送通知提醒更改密码。还可能通过电话、短信等各种方式触达用户知晓,在人民网公共运营平台运营宣传,制止数据泄露。

尽管已经采取了上述合理有效措施,并已经遵守了相关法律规定要求的标准,但人民网仍然无法保证你的个人信息通过不安全途径进行交流时的安全性。因此,用户个人应采取积极措施保证个人信息的安全,如:定期修改账号密码,不将自己的账号密码等个人信息透露给他人。

你知悉:人民网提供的个人信息保护措施仅适用于人民网平台,一旦你离开人民网,浏览或使用其他网站、服务及内容资源,人民网即没有能力及义务保护你在人民网以外的网站提交的任何个人信息,无论你登录或浏览上述网站是否基于人民网的链接或引导。

网络环境中始终存在各种信息泄漏的风险,当出现意外事件、不可抗力等情形导致你的信息出现泄漏时,人民网将极力控制局面,及时告知你事件起因、人民网采取的安全措施、你可以主动采取的安全措施等相关情况。


四、个人信息的存储

人民网会采取合适的安全措施和技术手段存储及保护你的个人信息,以防止丢失、被误用、受到未授权访问或泄漏、被篡改或毁坏。你的个人信息存放在有密码控制的位于中国境内的服务器中,访问均是受到限制的。当你需要跨境信息传输服务时,人民网会默认你继续使用中国境内的服务器。

人民网会依照个人信息的不同等级存储不同期限,存储期限严格按照法律及相关法规规定,最低期限不少于6个月。

根据本条款的规定,我们仅允许有必要知晓这些信息的人民网员工等第三方访问个人信息,并要求他们履行相应的保密义务。


五、个人信息的使用和对外提供

未经你本人允许,人民网不会向任何第三方公开(包括共享、转让、公开披露等方式)你的个人信息,下列情形除外:

1、人民网已经取得你或你监护人的授权或同意;

2、司法机关或行政机关基于法定程序要求人民网披露的;

3、人民网为维护自身合法权益而向用户提起诉讼或仲裁时;

4、根据你与人民网相关服务条款、应用许可使用协议的约定;

5、在法律允许的范围内,为保障人民网、人民网用户以及社会公共利益免受损害时;

6、符合你与其他第三人之间有关约定的;

你可以向特定的对象发送你的照片、身份信息、位置信息等,也可以基于人民网的服务向不特定人共享自己的照片、位置信息、身份信息等。当你因为你的共享行为导致你的信息发生泄漏等严重情况时,人民网不承担相关法律责任。

7、在不透露单个用户隐私资料的前提下,人民网有权对整个用户数据库进行分析并对用户数据库进行适当的使用。


六、个人信息的管理

当你完成人民网的账号注册并进行合理和必要的身份验证后,你可以查阅、修改、删除你提交给人民网的个人信息。一般情况下,你可随时浏览、修改、删除自己提交的信息,但出于安全性和身份识别(如号码申诉服务)的考虑,你可能无法修改注册时提供的某些初始注册信息及验证信息。

你有权自主更新或更正你的个人信息,或授权人民网客服进行信息更新、更正。在你进行信息更新更正之前,我们会首先验证你的身份,其次才能进行信息的更正与更新。

你可以自主注销人民网账号,注销后人民网不再收集你的个人信息。在你注销你的账号之前,人民网将验证你的个人身份、安全状态、账户密码等信息。你注销账号的行为是不可逆的行为,一旦你注销你的账号,人民网将即刻删除有关你账户的一切信息,并保证这些信息不会泄露,同时,你也无法通过已注销的账户获得人民网的服务。


七、对未成年人个人信息的特别保护

人民网非常重视对未成年人个人信息的保护。若你是14周岁以下的未成年人,在使用人民网的服务前,应确保事先取得监护人的同意,如果你是已满14不满18岁的未成年人,在使用人民网服务前,应确保事先取得本人或监护人的同意。如你在人民网上申请注册账号,人民网将默认为你已得到前述同意。人民网将根据国家相关法律法规及本《个人信息保护政策》的规定保护未成年人的个人信息。


八、争议解决

当你因为本政策的实施与人民网产生任何纠纷时,双方应首先协商友好解决;若不能协商解决,双方有权依照注册协议向有管辖权的法院提起诉讼。

如果你对本个人信息保护政策有任何疑问,请你联系人民网客服咨询,我们会及时解决你的问题。

北区二路 常辛村 太平庄乡 黑龙江省地都县 保定
荣家寨 大兴八中 水尾镇 福美村 闻波兜小区
来加盟 早餐馅饼加盟 清真早餐加盟 早点小吃加盟排行榜 小投资加盟店
哪里有早点加盟 正宗早点加盟 早点夜宵加盟 早点工程加盟 口口香早点加盟
放心早点加盟 天津早点加盟有哪些 早餐加盟店 河北早餐加盟 健康早点加盟
早餐粥车加盟 早点粥加盟 放心早点加盟 特许加盟 早点加盟项目